top of page

Stafi

Burimet njerëzore

Diakonia Agapes angazhohet të mbajë një staf të kualifikuar e të motivuar që përmbush në mënyrë aktive e korrekte misionin e vizionin e organizatës.

Zhvillimi i burimeve

Diakonia Agapes si një organizatë brenda Kishës Orthodhokse Autoqefale do të rrisë vizibilitetn e saj, do të ruajë reputacionin si një organizatë jo-fitimprurëse që siguron mbështetje financiare dhe njerëzore për të zbatuar programet për njerëzit në nevojë.

Diakonia Agapes merr pjesë në mënyrë aktive në platforma dhe rrjete shkëmbimi kombëtare dhe ndërkombëtare dhe realizon iniciativa të përbashkëta me OJF të cilat operojnë në fusha të ngjashme.

Drejtori Ekzekutiv

Garentina Perdhiku (Gramo)

Drejtor Ekzekutiv

E-mail: nina@diakoniagapes.org

Tel./Faks: 04 2230 564

 

Departamenti i Financës

Blendi Kaso

Menaxher Finance

E-mail: blendi@diakoniagapes.org

 

Tel.: 04 2266 378

Faks: 04 2230 564

 

Departamenti i Projekteve

Oltiana Thoma

Menaxhere programi

E-mail: oltiana.thoma@diakoniagapes.org

 

Desdemona Mitro

Koordinator i projekteve të edukimit

E-mail: dmitro@diakoniagapes.org

 

Ervisa Korbeci

Oficere shëndeti

E-mail: ervisa@diakoniagapes.org

 

Stefan Toçi

Koordinator i projekteve të bujqësisë

 

Tel.: 04 2266 452

Faks: 04 2230 564

bottom of page