top of page

Lajme

Search

EU Code Week

Nismën e Komisionit Europian Code Week e cila synon informimin dhe motivimin e të rinjve për ndryshimet rrënjësore që sjell teknologjia e ka pëqafuar dhe shkolla jonë. Nxënësit e klasës së XI e mësuesi përgjegjës gjatë kësaj jave organizuan një akvitivet për kodimin. Nxënësit e gjimnazit finalizuan aktivitetin “Units Converter”. Urime të gjithë atyre që janë përfshinë në këtë aktivitet!


www.9-hrono.eu

36 views0 comments

We Need Your Support Today!

bottom of page